CursdeRadio.mp3

Radio per Internet dels alumnes del Diploma d'Especialització Integral de Ràdio de la Fundació UdG i Ràdio Girona

Website : http://www.fundacioudg.org/diplomes-despecialitzacio/7026/1/detallactivitat.html

Themes : curs, radio, UdG, SER

Not Emitting